Home > Hikmah, Kuliah Islam, Nasional > Hikmah Puasa Sunnah Arafah

Hikmah Puasa Sunnah Arafah

wuquf di arafah puasa hari arafah

Jama'ah Haji Wuquf di Arafah

Apa itu Puasa Arafah?

Puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Dzul hijjah. Disebut puasa arafah karena pada hari itu umat muslim yang sedang berhaji sedang wukuf di Arafah yang menjadi salah satu rukun haji. Pendapat lain mengatakan bahwa puasa Arafah menjadi pengganti ibadah haji bagi orang-orang yang belum mampu melaksanakanya, baik secara materi maupun waktu. Namun begitu, puasa ini bersifat sunnah, artinya barang siapa berpuasa mendapatkan pahala dan jikalau ditinggalkan tidak berdosa.

Kalo Puas Tarwiyah?

Pusa Tarwiyah adalah puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Puasa ini sebenarnya hanya dijadikan pelengkap puasa Arafah. Kalau dicari dalam hadits atau keterangan-keterangan para ulama’ haditsnya adalah dho’if atau bahkan maudhu’. Namun karena menyuruh kepada kebaikan, maka tidak ada dosa menjalankan puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah selama niatnya karena Allah.

Lalu, apa Hikmah puasa Arafah?

Hikmah dari puasa arafah sangat besar sekali. Diantaranya adalah sebagai pengganti hajinya orang-orang yang tidak mampu. Maksudnya adalah orang yang tidak mampu berhaji atau dalam keadaan miskin (fuqoro’). Hikmah lainya adalah bahwa barangsiapa yang berpuasa pada hari Arafah, akan diampuni/ dihapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan stahun yang akan datang.

Hal ini disandarkan pada hadits shohih sebagai berrikut:
Artinya : “ …dan puasa pada hari Arafah -aku mengharap dari Allah-
menghapuskan (dosa) satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan
datang. Dan puasa pada hari Aasyura’ (tanggal 10 Muharram) -aku mengharap
dari Allah- menghapuskan (dosa) satu tahun yang telah lalu
” [Shahih Riwayat
Imam Muslim 3/168, Abu Daud no. 2425, Ahmad 5/297, 308, 311, Baihaqi 4/286
dan lain-lain].

Riwayat lain mengungkapkan:
“Puasa hari Arafah menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan puasa Assyura (10 Muharram) menebus dosa setahun yang telah lewat.”
(HR.Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari Abi Qotadah).

Atas rahmat dan hidayah Allah pada hari Arafah ini, maka sudah sekiranya kita berusaha untuk berpuasa Arafah. Semoga amal kitaa diterima disisi-Nya dan mendapatkan hikmah puasa Arafah yaitu menggantikan ibadah haji dan diampuni dosanya setaahun yang lalu dan yang akan datang.

Wallahu a’lam bisshowab.

Hikmah Puasa Sunnah Arafah

5308
  1. January 31st, 2012 at 08:34 | #1

    thanks infonya,,

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: